Infrastruktura przystanków na linii Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wciąż rozwija się

Infrastruktura przystanków na linii Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wciąż rozwija się

Nieustannie toczą się prace związane z rozbudową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Równocześnie, niezwykle ważne są również prace przygotowawcze związane z infrastrukturą przystanków na terenach takich jak Drzetowo, Stołczyn, Skolwin oraz Turzyn.

Na terenie Drzetowa, w obszarze ulic Rugiańskiej, powstaje nowa infrastruktura. Została już ukończona budowa zatoki autobusowej i sfinalizowane były prace dotyczące sieci elektroenergetycznych. Obecnie wykonawca skupia się na układaniu nawierzchni chodnika i budowie schodów, które będą prowadzić do peronu kolejowego.

Zakres inwestycji jest szeroki i obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Drzetowo, rozbudowę ulic Rugiańskiej, Willowej, Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Wszystko to realizowane jest poprzez formułę 'zaprojektuj i wybuduj’. Sama prace projektowe obejmują weryfikację oraz aktualizację dokumentacji wszystkich branż, uzupełnienie brakujących decyzji, dokumentów, opinii i uzgodnień.

W ramach prac budowlanych przewidziane są takie czynności jak: rozbiórka istniejących obiektów budowlanych, budowa układu drogowego z miejscami postojowymi i zatoką autobusową, układanie nawierzchni chodników, tworzenie obiektów konstrukcyjnych (schody, mur oporowy), a także rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej. W planach jest również przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, budowa sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN oraz budowa kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn. Nie zabraknie też kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z siecią monitoringu miejskiego, tablic SIP czy stojaków rowerowych. Zaplanowano także zmianę lokalizacji wiaty śmietnikowej i zagospodarowanie zieleni.