Gmina Policka ma zamiar sprzedać zaniedbaną nieruchomość dawnego kina "Bajka"

Gmina Policka ma zamiar sprzedać zaniedbaną nieruchomość dawnego kina "Bajka"

Przygotowania do sprzedaży nieruchomości, która niegdyś gwarem pełniła funkcję kina „Bajka”, są już w toku. Ten charakterystyczny budynek znajduje się w miejscowości Police i od wielu lat jest pozostawiony własnemu losowi, co niestety doprowadziło do jego stopniowej degradacji.

Mieszkańcy Polic pamiętają ten obiekt z różnych okresów jego działalności. Ci starsi z sentymentem wspominają seanse filmowe, które odbywały się tutaj, kiedy kino „Bajka” było w pełni operacyjne. Młodsze pokolenie natomiast kojarzy ten budynek głównie z nocnym klubem dyskotekowym, który działał tu w późniejszych latach. Dla najmłodszych jednak, ta niewykorzystana przestrzeń przy ulicy Wojska Polskiego to po prostu brzydki pustostan, który psuje krajobraz ich miasta.

Sytuacja ta może jednak ulec zmianie. Jak zapowiedział burmistrz Krystian Kowalewski podczas posiedzenia Rady Miejskiej, gmina planuje wystawić na sprzedaż nieruchomość przy ulicy Wojska Polskiego 83, gdzie mieściło się dawniej kino „Bajka”. Celem takiego działania jest zapobieżenie dalszej degradacji tego obiektu i zagospodarowanie owego terenu na nowe, korzystne dla społeczności lokalnej cele.