Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych – apel policji przed rozpoczęciem przerwy szkolnej

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych – apel policji przed rozpoczęciem przerwy szkolnej

Z dniem 15 stycznia, w naszym rejonie następuje oficjalny początek ferii zimowych. To okres, który dla wielu uczniów jest pełen podróży, obozów oraz różnego rodzaju aktywności w ich własnych miejscowościach. Wobec nadchodzącej przerwy od nauki, służby porządkowe – na czele z policją – apelują o zachowanie ostrożności oraz dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Namawiają do kontroli pojazdów, zabezpieczania domów oraz zwracania uwagi na potencjalne zagrożenia wynikające z korzystania z internetu. Tego typu informacje omawiano podczas czwartkowego spotkania, na którym obecni byli reprezentanci Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Nadkomisarz Mateusz Mićko z KWP w Szczecinie deklarował, że szczególną uwagę będzie poświęcano bezpieczeństwu na drogach. Apelował o to, aby przed wyjazdem na zorganizowany wypoczynek dokładnie sprawdzić stan techniczny autobusów. Zapewniał, że funkcjonariusze szczegółowo zbadają każdy pojazd, włącznie z kontrolą trzeźwości oraz uprawnień kierowcy.

Inspektorzy transportu drogowego i policjanci zwracają także uwagę na kondycję kierowców. Tomasz Krawacki, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyjaśniał jak przebiega kontrola pojazdów. Badane są m.in. układy hamulcowy oraz kierowniczy, opony czy też ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych. Sprawdza się także wyposażenie apteczki oraz gaśnic. Kontrolerzy przeprowadzają też przegląd wymaganej dokumentacji. Jeśli pojazd okaże się w pełni sprawny a kierowca gotowy do przewozu pasażerów, autokar może kontynuować podróż.

Również komisarz Marta Kucharska z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie podkreślała, że okres ferii to czas wzmożonych kontroli policyjnych na drogach. Podkreśliła, że policjanci szczególnie będą pilnować przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta.

Podczas przerwy zimowej służby będą również prowadzić działania profilaktyczne, takie jak spotkania z dziećmi i młodzieżą dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Kucharska zwróciła uwagę na to, że zmienne warunki pogodowe mogą wpływać na stan techniczny pojazdów, dlatego przed podróżą należy je dokładnie sprawdzić.

Damian Orlik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej podkreślał z kolei konieczność odpowiedniego zabezpieczenia domu i mienia na czas wyjazdu. Przywołał również kwestię odpowiedzialnego zachowania na stokach narciarskich.

Niezwykle istotna jest również kontrola aktywności najmłodszych w sieci podczas ferii. Policja ostrzega, że cyberprzestępstwa stanowią poważne zagrożenie, a dzieci i młodzież są szczególnie narażone na tego typu przestępstwa. Policja ostrzega także przed korzystaniem z naturalnych lodowisk oraz przed ryzykownym wędkowaniem na zamarzniętych akwenach.

Służby apelują również o reagowanie w przypadku dostrzeżenia osób bezdomnych lub przebywających zbyt długo na dworze, dla których istnieje ryzyko wychłodzenia organizmu.